30.9.07

23/Σεπτεμβρίου 1950

Νέον μέγαρον της ΧΑΝ εις την Καλαμαριάν

Τον υπουργό Β. Ελλάδος κ. Ιασονίδην επεσκέφθησαν την μεσημβρίαν χθες ο Αμερικανός σύμβουλος της ΧΑΝ Ελλάδος κ. Κρέιτον μετά του συμβούλου της ΧΑΝ Θες/νίκης κ. Κάστερ και του προέδρου της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης κ.Βαλαγιάννη. Κατά την επακολουθήσασαν μακράν συνεργασίαν, οι Αμερικανοί σύμβουλοι ανέπτυξαν εις τον κ. υπουργόν τον σκοπόν της επισκέψεώς των, συνιστάμενον εις την ανέγερσιν υπό της ΧΑΝ Αμερικής εις Καλαμαριάν κτιρίου και εζήτησαν προς τούτο την παραχώρησιν υπό του δημοσίου του απαιτούμενου οικοπέδου 6.000 στρεμμάτων. Τα χρηματικά ποσά τα οποία θα απαιτηθούν δια την ανέγερσιν θα δαπανηθούν υπό της ΧΑΝ Αμερικής. Ο κ. υπουργός εν καταφανεί συγκινήσει δια την μεγάλην όσον και πολύτιμον αυτήν συνδρομήν των φίλων μας Αμερικανών, τους ευχαρίστησε θερμότατα και ενέκρινε την χορήγησιν του ζητηθέντος οικοπέδου, ευρισκομένου πλησίον του αναμορφωτικού ιδρύματος ο «Αριστοτέλης».

Εις την Μεγ. Βρετανίαν Ανεκαλύφθη το αντίδοτον κατά των ατομικών ακτίνων.

Λονδίνον. Τρεις Βρετανοί επιστήμονες, ενεργούντες επιστημονικάς ερεύνας, ανέφερον την ανακάλυψιν ενός φαρμάκου, το οποίον εισαγόμενον εις τον οργανισμό δι’ ενέσεως, αποτελεί εσωτερικήν ασπίδα κατά των ατομικών ακτίνων. Το φάρμακον αυτό είναι η Θουρία, μία ουσία, η οποία προέρχεται δια της θερμάνσεως της ουρίας.

Η ταχυτέρα φωτογραφική μηχανή του κόσμου

Μπούφαλο Ν. Υόρκης. Μια νέα κινηματογραφική φωτογραφική μηχανή η οποία φωτογραφίζει 10 εκατομμύρια εικόνας το δευτερόλεπτον δυνατόν να επιτρέψη εις τους επιστήμονας να φωτογραφήσουν μίαν ατομικήν έκρηξιν.

Εματαιώθει η προβολή ενός φιλμ εις Βιέννην

Απειλαί των κομμουνιστών κατά των κινηματογράφων της Βιέννης επέβαλον προσωρινώς την ματαίωσιν των σχεδίων των δυτικών όπως παρουσιάσουν το φιλμ «Νινότσκα» με την Γκρέτα Γκάρμπο προς το κοινόν της Βιέννης.

Ο ‘Ερολ Φλιν παντρεύεται

Παρίσιοι. Η ωραία σταρ Πατρίτσια Γουάιμερ αφίχθη σήμερον ενταύθα αεροπορικώς εκ Ν. Υόρκης ίνα τελέση τους γάμους της μετά του Ερολ Φλιν. Εις το αεροδρόμιον την υπεδέχθη ο ‘Ερολ Φλιν, όστις εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του τύπου ότι υπέφερεν εκ γρίππης κατά τας τελευταίας ημέρας και είχε πυρετόν. Η μις Γουάιμερ είναι 22 ετών και έπαιξε μετά του Φλιν εις το φιλμ «Βραχώδες όρος». Το τελευταίο της φιλμ είναι «Τέιον διά δύο».

Γιάννης Παλαμιώτης

* από ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ3 πριν από χρόνια

Δεν υπάρχουν σχόλια: