20.11.08

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών(2)

Έντυπο για τη δήλωση συμμετοχής


Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντοςΦορέας που εκπροσωπείτε (αν υπάρχει)Εργαστήρι /α στα οποία ενδιαφέρεστε να συμμετέχετεΤηλέφωνο ή/και e-mail για την επικοινωνία μας μαζί σας

Δεν υπάρχουν σχόλια: