20.11.08

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών(1)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1η ημέρα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 19.00
Θέμα συζήτησης: «Πολιτική Κοινωνία» και «Κοινωνία των Πολιτών»: Μία σχέση –πεδίο σύγχρονου προβληματισμού.
«Η Κοινωνία των Πολιτών»:
• δρα συναινετικά και συμπληρωματικά προς αυτήν της «Πολιτικής Κοινωνίας»-«Κράτος»;
• ποιο ρόλο αναζητά στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα;
• ποιες οι δυνατότητές της να προχωρήσει σε μία υπέρβαση των ήδη διαμορφωμένων σχέσεων και ρόλων της;

2η ημέρα Κυριακή 30 Νοεμβρίου 18.00
Οργάνωση τριών εργαστηρίων.
Θέματα εργαστηρίων με την συμμετοχή ΜΚΟ, κινημάτων, τοπικών συλλόγων αλλά και πολιτών που θα δηλώσουν συμμετοχή.

1. Η δράση της «Κοινωνίας των Πολιτών» για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΜΚΟ και ευθύνη των πολιτών).
• Προσανατολισμοί και αποτελέσματα δράσεων.
• Ενεργοποίηση-ευαισθητοποίηση πολιτών.
• Αναζήτηση κοινών δράσεων

2. «Κοινωνική πραγματικότητα και Κινήματα».
• Οι παράγοντες που συνθέτουν την κοινωνική πραγματικότητα γεννούν και διαφοροποιούν τους τομείς στους οποίους αναπτύσσεται η Κοινωνία των Πολιτών;
• Η δράση και η θεματολογία των κινημάτων χειραγωγούνται ή αναπτύσσονται αυτόνομα –ανεξάρτητα;

3. Συλλογικότητες των τοπικών κοινωνιών.
• Ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων.
• Κινήσεις και πρωτοβουλίες κατοίκων υπεράσπισης τοπικών ζητημάτων-Στόχοι-Συσπείρωση-Αποτελέσματα.


Η 2η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων, στις 21.00 και θα ακολουθήσει πάρτυ στο καφέ “Ανατολικό” στην Καλαμαριά, με ζωντανή μουσική.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παπαθεοδοσίου Ελένη
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6947705491
e-mai: el_papateo@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: